"תסמונת הידע השביר" – למה תלמידים לא מצליחים ליישם את מה שהם לומדים?

"אנשים יחשבו לפני כל מעשה ולא עקב זהירות ולעיתים הביטחון גובר בחשיבותו על המהירות, שכן אדם שאינו בטוח עלול לגרום לאותה תוצאה של תאונה אך לא מאותן סיבות ועל כן המטרה היא כקליפת השום ביחס לתוצאה".

זה לא כתב חידה של חמיצר וגם לא קטע משיר חדש של שלמה ארצי. זהו קטע שנועד להיות מוגש במסגרת החיבור בבחינת הפסיכומטרי. לפני כשנה הוחלט לשלב בבחינת הפסיכומטרי, שמורכבת כולה משאלות סגורות, גם קטע שבו נדרש הנבחן לכתוב חיבור סביב נושא מסוים. תוספת זו לבחינה נועדה לבחון את מיומנויות הכתיבה של הסטודנט לעתיד, והניקוד של החיבור נקבע על פי רמת הכתיבה, שימוש במילים גבוהות, רמת הטיעון ועוד. החיבורים נבדקים ידנית על ידי מערך בוחנים מיוחד שהוקם לצורך הענין.

מכוני ההכנה לפסיכומטרי, המתמחים בהכנת מועמדים לבחינה הגורלית תוך זמן קצר, לא אבדו את העשתונות והחלו ללמד את הנבחנים טכניקות לכתיבה ברמה גבוהה: שימוש במשפטים ארוכים ומרובי פסוקיות, שיבוץ ביטויים ופתגמים, צמצום השימוש בסלנג, וכדומה. התוצאה היא, לפחות אצל חלק מהמועמדים, משפטים כדוגמת זה שהובא בפתיחת הדברים, או שילוב משעשע בין משלבים שפה שונים – "לפי מיטב שיפוטי, אני חושב שהוא ממש מקשקש בשכל".

בין מיומנות לטכניקה

בחינת הפסיכמוטרי וההכנה אליה היא רק דוגמא להבדל העצום שבין לימוד מיומנויות ובין לימוד טכניקות. ההבחנה בין השתיים חשובה מאד במיוחד סביב השיח החינוכי על פיתוח מיומנויות למידה בכלל, ומיומנויות המאה ה-21 בפרט. אז מה בעצם ההבדל?

כדי להצביע על ההבדל צריך לדבר קודם כל על נקודת הדמיון בהקשר הנדון: בכל סיטואציה לימודית ישנו תוכן לימודי מסוים, שההתמודדות איתו דורשת פעולות מסוימות מצד הלומד. בתחומי לימוד מסוימים, כדוגמת מתמטיקה ולשון, הדגש העיקרי הוא על היכולת של התלמיד לבצע את הפעולות הנלמדות, ואילו בתחומי לימוד אחרים, כדוגמת היסטוריה ותנ"ך, התוכן הלימודי תופס מקום מרכזי. אולם גם במקצועות הללו, הלמידה אינה מתמצה בכך שהלומד ישלוט בתכנים הנלמדים, אלא מטרתה גם לפתח את היכולת שלו לבצע פעולות מסוימות כנדרש (יש להבחין בין פעולות הקשורות לתחום דעת מסוים – כגון פתרון משוואה או קריאת כתב רש"י, לבין פעולות כלליות – כגון הבנת הנקרא וכתיבת תשובה מלאה). יכולת זו עומדת למבחן כאשר הלומד נדרש להתמודד בעצמו עם תוכן לימודי חדש.

בין ידיעה להבנה

בנוגע ללמידת תכנים אנחנו רגילים להבחין בין רמות שונות של ידיעה, כשבאופן גס ניתן לחלק בין ידיעה חיצונית של תכנים, שמבוססת בעיקר על זיכרון, ובין ידיעה פנימית של תכנים, שמבוססת על הבנה. לומד ש"יודע את החומר" מבטא זאת ביכולתו לשלוף את פריט המידע הנכון כתגובה לשאלה ספציפית, ואילו לומד ש"מבין את החומר" מבטא זאת ביכולתו לעשות את מה שדיוויד פרקינס מכנה בשם "ביצועי הבנה": להסביר את הדברים במילים שלו, להוסיף דוגמאות אחרות, או כל פעולה אחרת שהיא מעבר לתוכן הספציפי שאותו הוא למד.

למידה שאינה מלווה בהבנה, עלולה ליצור את התופעה שפרקינס מכנה "תסמונת הידע השביר" – התלמיד שולט במידע הנדרש, רק כל עוד ההקשר הלימודי נותר זהה להקשר שבו הוא למד את המידע, ומתקשה לבצע העברה של המידע להקשר חדש. בבגרות האחרונה בהיסטוריה, למשל, גם תלמידים שידעו היטב את המאפיינים של המושבות, התקשו ליישם את הידע שלהם כאשר הם נדרשו לנתח את סמל המושבה של מזכרת בתיה. הידע נחשב 'שביר' גם במובן הזה שסיכויי ההישרדות שלו נמוכים, ובמקרה הטוב הוא 'מחזיק' בתודעתו של הלומד רק עד המבחן הקרוב (אל תפספסו את הסרטון בסוף הפוסט)…

הבחנה חשובה זו נכונה גם לגבי רמת הידיעה של פעולות. רמת ידיעה חיצונית מתבטאת בכך שהלומד יודע לבצע את הפעולה הנדרשת כאשר הוא נתקל במשימה שמצריכה שימוש בפעולה זו. לעומת זאת, רמת ידיעה פנימית מתבטאת בכך שהלומד מבין את משמעות הפעולה, ויכול להשתמש בה גם מעבר להקשר הספציפי שבו הוא למד אותה. את רמת הידיעה השטחית של הפעולות הנדרשות ניתן לכנות "טכניקה", ואילו רק רמת הידיעה העמוקה ראויה לכינוי "מיומנות".

אתה יודע מתמטיקה או מבין מתמטיקה?

כל מי שנתנסה פעם בהוראת מתמטיקה, מכיר את התופעה של תלמידים שפותרים בקלות משוואות בשני נעלמים, כל עוד הנעלמים הם X ו-Y, אך מתקשים להתמודד עם אותה שאלה כאשר יש בתרגיל אותיות אנגליות נוספות שמשמשות בתור 'פרמטר'. אם תלמיד נדרש לפתור תרגיל של חיבור שברים, ובמקום ליצור מכנה משותף (הפעולה הנדרשת) הוא מכפיל מונה במכנה (שזו הפעולה הנדרשת במקרה של כפל שברים) – אין פה רק בעיה טכנית של חוסר תרגול, אלא אי הבנה של מהות הפעולות השונות. כלומר, הבעיה העיקרית אינה בכך שהתלמיד החליף בין הפעולות, אלא בכך שאינו מסוגל באמת להבחין ביניהן ולבחון איזו מהן מתאימה למקרה הספציפי שהובא לפניו. הוא אף מתקשה להבחין בעובדה שבתרגיל הספציפי שהוא פותר התוצאה היתה אמורה להגדיל את הסכום הכולל, אך אצלו התוצאה קטנה יותר.

בדומה ל"תסמונת הידע השביר", גם בהקשר זה לא מתבצעת העברה אוטומטית של פעולות להקשרים אחרים. כך למשל, תלמיד שיודע שכל תשובה טובה באזרחות מורכבת מכלל הזה"ב (זיהוי, הגדרה, ביסוס), לא ימהר להשתמש במבנה דומה בכתיבת תשובה בהיסטוריה, מפני שהוא תופס את כלל הזה"ב כענין טכני ונקודתי, ולא מבין את תרומתו המשמעותית לרמת התשובה. כמו כן, כל עוד רמת הידיעה היא חיצונית, כל שינוי קטן במבנה השאלה או בצורת הצגת הנתונים יכול לשנות בצורה משמעותית את מידת ההצלחה בפתרונה, וזו אולי אחת הסיבות לכישלון שהיה בבחינת הבגרות האחרונה במתמטיקה אצל תלמידי 5 יחידות (מה שהוביל להפעלת פקטור חסר תקדים). אגב, תלמידי 3 יחידות כמעט ואינם נדרשים להבין מתמטיקה, כי רוב בחינת הבגרות שלהם בנויה כך שעליהם לזהות איזו נוסחה מדף הנוסחאות שייכת לתרגיל שעליהם לפתור, ואז להציב את נתוני השאלה במקומות הנכונים ולפתור תרגיל אלגברי, כמעט ללא הפעלת שיקול דעת מתמטי (מורים מנוסים מלמדים את התלמידים שלהם שלל טכניקות לזיהוי הנוסחה הנכונה).

מה כל זה אומר לגבי הוראה?

השאלה הגדולה העומדת לפתחנו היא עד כמה אנחנו באמת מלמדים את התלמידים שלנו מיומנויות, או שמא אנחנו בעיקר מקנים להם טכניקות כיצד לעבור את הבחינה הרשמית (בדומה למכוני הפסיכומטרי, שכידוע מציעים גם מסלולים מהירים להכנה לבגרות).

בנוגע ללמידת תכנים, מקובל להבחין בין "למידת שינון" שמקדמת רמת ידיעה חיצונית, ובין "למידה משמעותית" שמקדמת הבנה והפנמה. גם בנוגע לפעולות – "תרגול" חוזר ונשנה יכול לפתח אצל התלמיד את הטכניקה הנדרשת, אך ללא הבנה של הפעולה לא תתפתח מיומנות של ממש. תלמיד שרק יודע איך לבצע פעולה מסוימת, אך אינו מבין מדוע הוא מבצע דווקא אותה – לא השיג את המיומנות הנדרשת, וברגע האמת, שהוא לאו דווקא רק המבחן הרשמי, עלול שלא להשתמש בה (התלמיד לא חייב להבין כיצד פעולה זו עובדת, אבל עליו להבין באילו מקרים עליו להשתמש בה).

למעשה, הוראה שמפתחת מיומנויות פעולת במגמה הפוכה מהוראה שמפתחת טכניקות. בעוד שלגבי טכניקה אנחנו שואפים להגיע למצב שבו הטכניקה הנכונה מופעלת באופן אוטומטי, "כל פעם שאתה רואה… אתה מיד יודע שעליך לעשות…", "אפילו אם נעיר אותך באמצע הלילה, אתה תגיד ש…", הרי שבנוגע למיומנות השאיפה היא להגיע לפעילות מוּדעת, "אם אתה רואה… תבחר לעשות… כי…". בשתי השיטות נעשה מאמץ להכשיר את הלומד לזהות סימנים ורמזים במשימה העומדת לפתחו, אולם בשיטת הטכניקה – הסימנים אמורים להפעיל אותו, ואילו בשיטת המיומנות – הסימנים אמורים לסייע לו להכריע כראוי.

כשם שבלמידת תכנים אנחנו יודעים שצריך לדרוש נימוק כדי לוודא הבנה, כך בלמידת פעולות – על הלומד לנמק את דרך הפעולה שבה הוא בחר. עדיף תלמיד שמתלבט האם להכפיל מונה במכנה או למצוא מכנה משותף, ותוהה איך להכריע בין שתי הפעולות הללו (גם אם הוא טועה בסוף), מאשר תלמיד שבאופן אוטומטי פותר כל תרגיל בצורתו הנכונה. כלומר, התנאי הבסיסי לפיתוח מיומנויות הוא מודעות של הלומד לפעולות שבהן הוא נוקט, ותנאי בסיסי לפיתוח מודעות זו היא הפעלת רפלקציה על הפעולות שלו. מעבר לשאלה אם הוא פעל בצורה נכונה או שגויה, צריך לכוון אותו להתמודד עם השאלה – למה פעלת כך, אילו אלטרנטיבות פעולה אחרות שקלת, האם במבט לאחור היית פועל באותה דרך, ומה דעתך על דרכי הפעולה שבהן השתמשו הלומדים האחרים.

אם נשוב אל הדוגמא שבה פתחנו, אין שום טעם ללמד טריקים וטכניקות לכתיבה ברמה גבוהה, אם הכותב אינו מבין מה מאפיין כתיבה שכזו ובמה היא שונה משימוש בשפת יומיום. נכון שאין שאלות במבחן הפסיכומטרי שדורשות לזהות מאפיינים של טקסטים, או להבחין בין משלבי שפה שונים, אבל ללא הבנה בסיסית של עולם המושגים הזה – לא ניתן לכתוב חיבור כנדרש. מוטב היה שהכותב ישתמש במיומנויות שבאמצעותן הוא רגיל להתבטא, לפחות ניתן יהיה להבין משהו, אחרת זה שווה ממש כקליפת השום…

ולמי שרוצה לראות "ידע שביר" בפעולה, הנה קטע מופלא מ"מונית הכסף":

פורסם בקטגוריה Uncategorized | עם התגים , , , , , , | 23 תגובות

כמה מחשבות לכבוד יום המורה

ידעתם שהיום הוא "יום המורה" בישראל? יש לכם רעיון מה אמורים לעשות ביום שכזה?

פרטים ראשוניים תוכלו למצוא בערך ויקיפדיה, קבוצת פייסבוק ואתר מיוחד שנפתחו במיוחד לטובת יום זה (פעם היו מציינים אירועים שכאלו באמצעות סדרת בולים…), או להשתתף בדיון המיוחד בועדת החינוך של הכנסת.

לכבוד היום הזה שנחגג כאן בארצנו הקטנטונת לראשונה, הנה כמה הרהורים ראשוניים:

יום המורה הוא קצת כמו יום העצמאות… הזדמנות לשים בצד את כל הבעיות והקשיים שהם חלק בלתי נפרד מהיומיום שלנו, ולחגוג את עצם הזכות להיות חלק ממשהו גדול וחשוב כל כך.

יום המורה הוא קצת כמו יום כיפור… הזדמנות לעשות חשבון נפש על איך אנחנו מתייחסים למורים שבתוכנו, קצת להכות על חטא, אולי אפילו לקבל על עצמנו להיות יותר טובים להבא.

יום המורה הוא קצת כמו יום האם… הזדמנות להכיר תודה למי שמשקיע בנו כל כך הרבה מאמצים מדי יום, והיה ראוי לכך שיציינו את זה  יותר מפעם בשנה.

יום המורה הוא קצת כמו פסח… הזדמנות לספר את הסיפור האישי שלנו, ולהוקיר אנשים טובים שבזכותם הגענו לאן שהגענו (אחרי שלחלק מהם עשינו את המוות…).

יום המורה הוא קצת כמו יום ירושלים… יום לאומי שעלול להפוך ליום חג עבור קבוצה מאד מסוימת, בזמן שכל השאר לא ממש זוכרים שהוא קיים.

יום המורה הוא קצת כמו יום רבין, יום הקשיש, יום הסובלנות, ט"ו בשבט, ועוד ימים שכאלו: התוכן של היום הזה הוא מה שאנחנו נעשה ממנו, או יותר נכון מה שהמורה של הילדים שלנו יעשה ממנו…

מעל כל זה, יום המורה הוא הזדמנות לכל אחד לחשוב על הסיטאוציות שבהן הוא עצמו מתפקד כמורה – במסגרת תפקידו כהורה, ביחסו לעובדים אחרים במקום העבודה, ובמסגרת הפעילות האישית שלו. אולי ההגדרה הפשוטה והמדויקת ביותר למורה, היא: אדם שמשקיע מאמץ כדי שאדם אחר יתקדם. זו משימה לא פשוטה, ובדרך כלל גם לא מתגמלת באופן מיידי.

כל אחד הוא קצת מורה, "יום המורה" הוא הזדמנות להגיד תודה לכל אותם אנשים שבחרו בזה כדרך חיים.

יום המורה שמח לכולם!

פורסם בקטגוריה Uncategorized | 5 תגובות

"לומד עצמאי זקוק למורה עצמאי" – רשמים מהדיון בכנסת על שינוי בחינות הבגרות

אתמול זכיתי להיות נוכח בדיון של ועדת החינוך של הכנסת שעסק בנושא החם – שינוי שיטת ההיבחנות. עצם העלאת הנושא לדיון היא אמירה חשובה של הועדה, היות ומשרד החינוך טרם פרסם את מדיניותו הרשמית בנושא, כך שלכאורה אין לועדה בסיס לדיון. אולם יו"ר הועדה – ח"כ עמרם מצנע (נכחו גם חברי הכנסת רות קלדרון, מיקי רוזנטל, מוחמד ברכה ויוני שטבון), הבהיר בפתיחת דבריו שהוא רואה בכך עמדה עקרונית: הועדה בראשותו אינה רק מבקרת ומאשררת את התהליכים המתרחשים בשדה החינוך אלא גם שותפה פעילה בגיבושם.

בדיון נכחו נציגים של גורמים שונים – ארגון המורים, איגוד המנהלים, המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך, מועצת התלמידים הארצית, איגוד מנהלי מחלקות החינוך, תנועת המורים, "הכל חינוך", נציג האקדמיה ועוד דמויות שייצגו זוויות שונות של הסוגיא, למעט נציגות של ארגון הורים שלא נכחה או לפחות לא הציגה את עמדתה באופן פומבי.

מעבר לעובדה שהתנהל דיון מסודר וברמה גבוהה (וזה לא מובן מאליו, ע"ע ועדת הפנים), היה מעניין לראות שיש לא מעט נקודות הסכמה בין היושבים סביב השולחן: מצד אחד, ההבנה שלא מספיק שינוי נקודתי אלא יש צורך דחוף בשינוי נרחב הנוגע למגוון היבטים של מערכת החינוך וההשכלה, ומצד שני ההנחה שתהליך השינוי צריך להיות הדרגתי על מנת שלא להכניס מערכת גדולה ומורכבת כל כך לסחרור. מעבר לכך, נראה היה שכולם מסכימים לקביעה שמערך הבחינות תופס יותר מדי מקום בעשייה החינוכית, לתחושה שמערכת החינוך בצורתה הנוכחית לא מכשירה את בוגריה לעולם שאליו הם נכנסים, ולשאיפה לפתח "דמות בוגר" שמתאפיינת בסקרנות, יכולת למידה עצמאית, אורינות מידע ואורינות טכנולוגית. מעבר להסכמה בתוך החדר, נראה שהדברים עולים בקנה אחד גם עם עמדתו של שר החינוך, מה שנותן את התחושה שהפעם אכן דברים יכולים להשתנות.

אם כולם הסכימו על הכל, על מה נשאר לדון?

מאחורי ההסכמות ניתן היה לזהות עמדות שונות הנוגעות במהות הבעיה שעל הפרק, ומתוך כך מתווה הפתרון הנדרש. נציגי המנהלים (ביניהם המנהל של בית ג'אן שהוזמן לאירוע) ראו את עיקר הבעיה בכך שכמות הבחינות וכמות חומר הלימודים בכל אחת מהבחינות אינה הולמת את היקף זמן הלימוד הנדרש, ולכן הם רואים בצמצום הבחינות תהליך הכרחי שנועד לאפשר למערכת להספיק את החומר בקצב שיאפשר למידה מעמיקה יותר. עמדתם, לפחות כפי שהוצגה בדיון, אינה רואה צורך בשינוי מהותי אלא בשינוי כמותי, שיפחית את לחץ הלמידה ואת המרדף אחרי ההספק (וכן את מספר הבחינות השונות שמשרד החינוך מייצר). הסכמה עם עמדה זו ניתן היה לשמוע גם מנציג האקדמיה, שטען כי האוניברסיטאות מוכנות להסתפק בפחות נתונים כדי לקבוע מי מתאים ללמוד אצלן (אמירה שזכתה להערה צינית ממצנע: "ככל הידוע לי אתם רודפים אחרי סטודנטים, ולא להיפך").

נציגי המזכירות הפדגוגית דיברו על שינוי באופי הבחינות – יותר שאלות חשיבה והעמקה, יותר אפשרויות של חלופות בהערכה. שינוי אופי הבחינה אמור להשפיע ישירות על אופי ההכנה לבחינות, והמשרד מגבה מהלך זה באמצעות השתלמויות למורים כדי שיתאימו את דרכי ההוראה שלהם לנדרש (ושוב הערה נוקבת של מצנע: "אם רוב המבחן בוחן שליטה במידע, 2-3 שאלות חשיבה – זה לא שינוי של ממש"). לנקודה זו הצטרף נציג מועצת התלמידים ששם דגש על הרצון להיבחן בדרכים יותר מעניינות מאשר כתיבה במחברת בחינה.

מאוסף הדוברים הללו נראה היה שהשחקנים הקבועים במערכת מתקשים לדמיין כיצד תיראה המערכת בלי בגרויות. החשש שעלה מפורשות היה שתלמידים לא ילמדו אם לא תהיה בחינת בגרות בסוף (בהתבטאויות השונות בתקשורת ניתן לראות שכל מורה ומפקח תומך ברעיון צמצום הבגרויות, ובלבד שזה לא יחול על המקצוע שלו).

ועם זאת, העמדה המרכזית בדיון, שקיבלה תמיכה מפורשת לאורך הדיון מצדם של כל חברי הועדה, הצביעה על כך שנדרש שינוי מהותי הרבה יותר, כפי שניתן להבין גם מהתבטאויותיו של שר החינוך. השינוי צריך להתחיל בהגדרה מחודשת של היעדים שמערכת החינוך מציבה לעצמה, מתוך כך באמצעים שאותם היא נוקטת על מנת להגשים את היעדים הללו (קרי: דרכי ההוראה והלמידה), ורק לאחר מכן במציאת דרכי המדידה שבהם יש לעשות שימוש כדי לבחון את ההתקדמות אל היעדים. את הכיוון הזה ניתן היה להבין כבר מהעובדה שאת הבמה המרכזית בפתיחת הדיון קיבל ד"ר אברהם פרנק, איש חינוך ותיק שמנהל את הבלוג "חינוך אחר" והוציא לאחרונה את הספר "מתרבות של בחינות לפדגוגיה עכשווית". כפי שתוכלו לראות במצגת שלו (מצורפת באדיבותו בסוף פוסט זה), פרנק מדבר על הצורך בשינוי פרדגימתי, והלכה למעשה הוא מציע לצמצם את מספר הבחינות ל-3 בחינות בלבד (עברית/ערבית, אנגלית ומתמטיקה – רשות) ואת כל השאר להשאיר באחריות בית הספר. החזיק-החרה אחריו מנהל התיכון האנתרופוסופי בהרדוף, שתיאר למידה שעיקרה במפגש החברתי בין האנשים (רשמו את הציטוט: "מה אתה מלמד? תלמידים!"), ומי שחשוב לו לעשות בגרות – עוזב את הלמידה החוויתית למשך חודש כדי להתכונן לבחינות. את הדחיפה הנוספת נתנה ורד ליבנה – מנכ"לית "הכל חינוך", שהציעה למקבלי ההחלטות לא לפחד מערעור המצב הקיים, ולו כדי להכין טוב יותר את תלמידינו לעולם שמשתנה במהירות רבה כל כך.

איך אפשר לפתח לומד עצמאי?

לאתר התנועהאל הדיון הגעתי יחד עם אלון קובה – מנכ"ל "תנועת המורים" ונציגים נוספים מהתנועה (בהזדמנות זו – אני מזמין וממליץ להצטרף לפעילות התנועה, שהיא יוזמה מצוינת של מורים מהשטח לקדם שינויים במערכת). בשיחה מוקדמת שערכנו בינינו, מצאנו שפה משותפת נרחבת, ששמה במוקד את המורים (ולא רק את התלמידים), ותופסת אותם כמובילי השינוי ולא כמכשירים לביצוע השינוי. בקשנו להצביע על המחיר הגדול שמערכת החינוך בצורתה הנוכחית משלמת על העובדה שהמורה צריך להכפיף את עצמו לתוכנית לימודים מחייבת. בלא מעט מקצועות לימוד, ההנחיות שהמורה מקבל מוכתבות עד רמת מערך השיעור הבודד. בתוך מרחב תמרון מצומצם שכזה, אין למורים ברירה אלא לבחור בפדגוגיה פרונטאלית, בייחוד שכל ניסיון לחרוג מכך נתקל בשאלה האלמותית "המורה, זה לבגרות"?. כל מי שניסה לחולל שינוי פדגוגי כזה או אחר בבית הספר שלו, יודע שזה הרבה יותר מסובך כאשר מדובר במורים שצריכים להגיש לבגרות. הם יכולים להתלהב מאד מהרעיונות, אך מבחינתם אין להם את הפריבילגיה לנסות אותם בשל הלחץ וההספק הנדרש.

הצגתי בפניהם את הרעיון, שזכה אחר כך לעלות על שולחן הדיון בפיה של נציגת תנועת המורים – עינת רום, ולפיו אי אפשר לפתח לומד עצמאי, ביקורתי ויצירתי, באמצעות מורה שנדרש להיות ממושמע ושבלוני. רק אם המורה ידרש באופן קבוע לגלות אחריות ויצירתיות, הוא יוכל להוות מודל לחיקוי עבור תלמידים, וזה אומר שהמורה ובית הספר צריכים לקבל מקסימום סמכות ואחריות בבחירת קצב הלימוד, היקפו ואופיו, בגיבוש דרכי ההיבחנות שיאפשרו ציון תקף ומהימן. השאלה הגדולה היא מה המורים יעשו עם הכפפה שתיזרק אליהם, וכיצד ניתן יהיה למדוד את הצלחת התלמידים והתהליך. בכל מקרה ברור שיש להיערך ל"תקופת מעבר" לא פשוטה, אבל זה מחיר הכרחי בדרך לעצמאות שאליה אנחנו מנסים לחנך את תלמידינו.

ואיפה הכסף? במקביל בחדר הסמוך…

בתיאום מדויק להפליא התקיימה באותה שעה בכנסת ישיבה של "השדולה לקידום מעמד המורה", שעסקה בהצעת חוק ולפיה יוסמך שר החינוך לגייס מורים מצטיינים למקצועות הנדרשים במערכת החינוך, ואף לתגמל אותם בהתאם. אין מה לומר, רוחות טובות נושבות באוויר, עכשיו נותר לחכות שגם יורידו גשם.

* הנה המצגת של ד"ר אברהם פרנק (באדיבות המחבר). את הפרוטוקול המלא של הועדה ניתן יהיה למצוא בתוך כמה ימים באתר של ועדת החינוך, ואז תוכלו לשחק "מצא את ההבדלים"…

פורסם בקטגוריה Uncategorized | עם התגים , , , , , , , , | 34 תגובות

"זה רעיון יפה, אבל התלמידים שלי לא יודעים לעשות את זה"

כל מי שעוסק בהדרכות והשתלמויות למורים רגיל לשמוע את המשפט הזה. לא משנה אם הרעיון שעלה לדיון הוא עבודה בקבוצות, כתיבת עבודות חקר, שילוב אומנויות לחימה או שימוש באמצעי מתוקשב, התגובה תמיד מתחילה במילים "זה רעיון יפה, אבל…". המשך המשפט יכול להיות "אבל זה לא מתאים למקצוע/ גיל/ אוכלוסיה שאני מלמד", כשאחת הגרסאות הנפוצות היא זו שבכותרת. ההיגיון של המשפט מאד ברור, וקשה להתווכח איתו: אם התלמידים לא יודעים לעשות משהו – אין טעם לומר להם לעשות את זה, כי זה לא ישיג את התוצאה הנדרשת אלא רק יתסכל אותם.

לסיכומו של ענין

ניקח לדוגמא את נושא הסיכומים. נדיר למצוא תלמידים שיודעים לסכם שיעור. רובם מחכים בסבלנות (או שלא…) שהמורה יסכם עבורם את הנלמד על הלוח ואז מעתיקים למחברת (או מצלמים…), ומיעוטם כותבים כל מילה שהמורה אמר. שתי ההתנהגויות הללו אינן קשורות למיומנות של סיכום, אלא הן צורות שונות של העתקה.

אני מקווה ומניח שרוב המורים היו רוצים שהתלמידים שלהם ידעו לסכם בעצמם את הנלמד. אז למה הם בכל זאת מסכמים את החומר על הלוח? למה הם לא אומרים לתלמידים "סכמו בעצמכם את השיעור"? נכון מאד, פשוט מפני שהתלמידים לא יודעים לעשות את זה… ובאופן מפתיע, הטענה הזו נשארת בתוקפה מכיתה א' ועד סוף י"ב. מי שמלמד במוסדות אקדמיים יודע שזה לא משתפר עם הגיל, ואפילו מורים מתקשים לא פעם לסכם כראוי, במיוחד אם זה לא בתחום הדעת שלהם.

כדי שתלמידים ילמדו לסכם, צריך ללמד אותם לעשות זאת, ובעיקר לתרגל איתם. זה לא מספיק שבשיעור לשון והבעה המורה תלמד איך כותבים חיבור, כי התרגול חייב להיות גם מחוץ לגבולות של שיעור לשון. רק אם כל מורה יקדיש חלק מזמן השיעור לכתיבת סיכום על ידי התלמידים, ודאי אם התלמידים ישוו ביניהם סיכומים שונים של אותו שיעור ויזהו את המאפיינים של סיכום טוב – המיומנות של התלמידים תלך ותשתפר.

אבל למהלך הזה יש תג מחיר יקר – ראשית, זה דורש להקצות "זמן שיעור" לטובת הענין, ולכל מורה קשה מאד לוותר על מצרך נדיר זה. מעבר לכך, ברור שבשלבים הראשונים של התהליך הסיכומים של תלמידים לא יהיו ברמת הכתיבה הנדרשת, מה שעלול לגרום לטעויות בהבנה ובזכירה של החומר הנלמד.

לחצֵי הזמן וההספק דוחפים אותנו לבחור ב"דרך קצרה שהיא ארוכה", ולהכתיב לתלמיד מה הוא היה אמור ללמוד מהשיעור.

האלטרנטיבה היא לבחור ב"דרך ארוכה שהיא קצרה", שהרווחים הגדולים שלה יתגלו בהמשך הדרך – גידול במוטיבציה ובמעורבות של התלמידים, אפקטיביות גדולה יותר של תהליך הלמידה עצמו, ומעבר לחומר הנלמד, התלמידים יפנימו מיומנות חשובה לחיים.

אחרי הכל, האם אין זה מתפקידיו המרכזיים של בית הספר – ללמד את התלמידים מיומנויות חדשות?

האם תלמידים יודעים לאתר מידע רלוונטי ברשת?

דוגמא נוספת ניתן לראות בדיון שהתעורר בעקבות הצעתי לתת לתלמידים לאתר בעצמם את המידע כהכנה לשיעור, וזאת על מנת להקדיש את השיעור למשימות מתקדמות של הבניית ידע. לשמחתי, יורם אורעד – המנהל הפדגוגי של "שלובים" (רשת חברתית של מורים), התייחס לדברים במאמרון מצוין משלו, ובין השאר הוא כותב שם כך:

יחיאלי מציע שכדאי לעבור למצב שבו התלמידים מאתרים בעצמם את הידע ולומדים אותו אולם האם זוהי באמת אפשרות מעשית פשוט לשלוח את התלמידים להשגת מידע בעצמם, ולהביאו ללא כל הכוונה לגבי מהות המידע? ומעבר לכך – האם כיוון כזה מתאים לכל התלמידים? לא בהכרח. לדעתי, תלמידים רבים, אולי אף רובם, יתקשו לעשות זאת, או שהפירות שהם יביאו יהיו בדמותו של מידע בלתי רלוונטי או טריוויאלי. כדי לממש כיוון זה בצורה ראויה יש צורך בהנחיה מתאימה ובאסטרטגיות מתאימות שיעלו לדיון ביחד עם התלמידים, עוד לפני שליחתם לחיפוש כזה. גם לאחר מכן יהיה צורך בליווי ובסיוע רבים.

אני מזדהה לגמרי עם הערכת המציאות המתוארת כאן – סביר להניח שהתלמידים "יתקשו לעשות זאת", ושהתוצאות הראשוניות יהיו שטחיות, לא אמינות ומאד דומות. אולם בנוגע למסקנה האופרטיבית מן הדברים, אבקש להציע זוית מבט חלופית: ניתן להתייחס למחיר האפשרי של גישה פדגוגית זו – "יהיה צורך בליווי ובסיוע רבים", כאל הרווח הגדול שלה – "יש צורך בהנחיה מתאימה ובאסטרטגיות מתאימות שיעלו לדיון ביחד עם התלמידים".

כלומר, אם התלמידים יאספו בעצמם את המידע, ותהליך האיסוף עצמו יזכה להתייחסות בכיתה, הרי שמעבר לחומר הנלמד, התלמידים ילמדו לאתר ולמיין מידע. אין חולק על כך שזוהי אחת המיומנויות החשובות ביותר בעידן מהפכת המידע שבו אנו נמצאים. יתכן שבשלב ראשון יש מעט מאד תלמידים שמתאימים למשימה מעין זו, אבל בוודאי זה לא ישתפר באופן ספונטני, ולכן חשוב להכניס שימוש במיומנויות אלו כחלק משגרת הלמידה ללא הבדלי גיל, מקצוע או אוכלוסיה.

לדוגמא, המורה להיסטוריה מבקשת מהתלמידים למצוא ולהביא לכיתה סיפור על חיי היהודים בגטו. באופן לא מפתיע כל התלמידים הביאו את אותם 2-3 סיפורים מגטו ורשה, פשוט מפני שאלו הן התוצאות הראשונות בגוגל. האם המטלה נכשלה? ממש לא, בשיעור אפשר לעסוק בשאלה – מדוע כל התוצאות הראשונות בגוגל קשורות לגטו ורשה? זו כבר ממש הזמנה לחשיבה מסדר גבוה, לעיסוק במושגים מעמיקים כמו עיצוב זכרון היסטורי ועוד. כיוון התפתחות נוסף של תרגיל ההכנה הוא לעסוק בשאלת המחיר של הישענות יתר על חיפוש בגוגל, והצגת אלטרנטיבות אפשריות לאיתור מידע רלוונטי. המשימה לשיעור הבא יכולה להיות שכל אחד יביא סיפור שאין שום סיכוי שמישהו אחר יביא אותו…

למידת מיומנויות – תוך כדי תנועה

כפי שניתן לראות בדוגמא זו, יש נקודה נוספת שאני מבקש להציב לידה סימן שאלה – הקביעה שמיומנויות אלו צריכות להילמד "לפני שליחתם לחיפוש זה". מיומנויות נלמדות בצורה מיטבית תוך כדי תהליך הלמידה, באופן אותנטי סביב התכנים הנלמדים, ובתנאי שמקדישים זמן לעיבוד ומבט רפלקטיבי על התהליך. הקדשת שיעור נפרד ללימוד מיומנויות גורמת לא פעם לכך שהמיומנויות הנלמדות נשארות בתחומי אותו שיעור מיוחד, ואינן מפעפעות אל שאר התחומים הנלמדים. בדומה לחבורה המופלאה שצעדה אל הקוסם מארץ עוץ, גם התלמידים שלנו יכולים לגלות שאת מה שהם רוצים לדעת לעשות – הם כבר מצאו תוך כדי הליכה אל היעד, בלי הקדמות מיוחדות.

ייתכן שחלק מהמורים והמנהלים שקוראים פוסט זה אומרים לעצמם "רק זה חסר לי, מרוב מיומנויות שאני צריך להקנות אני כבר לא רואה את עצמי…" אין ספק שהניסיון לתפוס מרובה, מביא ל"לא תפסת", ולכן יש צורך למקד את הדברים ולהציב יעדים ברורים. על שיטה בדוקה להתמקד במיומנות מסוימת כיעד בית ספרי נכתוב בהזדמנות אחרת, בינתיים קחו לעצמכם כמשימה לסכם את הדברים במשפט אחד…

פורסם בקטגוריה Uncategorized | עם התגים , , , , , , | 8 תגובות

"הפוך על הפוך" – מתי ואיך כדאי להשתמש ברעיון "הכיתה ההפוכה"?

"הכיתה ההפוכה" היא אחת משיטות ההוראה הפדגוגיות-טכנולוגיות הפופולריות, לא מבחינת תפוצת השימוש בה בבתי הספר, אלא מבחינת העיסוק בה במרחבי הרשת והכנסים. כמעט כל מנהל או רכז פדגוגי שאני מדבר איתו על האפשרות לקדם בבית הספר פדגוגיה חדשנית המשלבת תקשוב, שואל "ומה עם כיתה הפוכה? אפשר להכניס גם את זה?".

רק לאחרונה פורסם מחקר ולפיו תלמידים שלמדו באמצעות "הכיתה ההפוכה" שיפרו את ציוניהם ב-5% (אם כי כל בוגר קורס מבוא לסטטיסטיקה יודע שמתאם אינו מצביע בהכרח על קשר. שיפור ציונים יכול להיות תולדה של גורמים רבים, כמו למשל ההתלהבות של המורה משיטת ההוראה החדשה ו/או ההתלהבות של התלמידים מתשומת הלב המיוחדת שבאה לידי ביטוי במחקר. ובכלל הנטייה למדוד "פדגוגיה חדשנית" באותם אמצעים שבהם נמדדה "הפדגוגיה המסורתית" – היא עצמה צריכה לעורר אי-נוחות מסוימת).

"הכיתה ההפוכה", שאת ההיסטוריה שלה תוכלו לאתר בעצמכם (בויקיפדיה האנגלית כבר יש לה ערך עצמאי), בנויה בצורתה הנפוצה על כך שהתלמידים צופים בסרטונים על החומר הלימודי לפני השיעור, ומתרגלים את החומר בשיעור עצמו. זאת באופן הפוך לכיתה המסורתית שבה המורה מלמד בכיתה, ואחר כך הלומדים אמורים לתרגל את הנלמד בביתם. השינויים העיקריים בתהליך הלמידה מתבטאים בכך שהתלמיד יכול לצפות בשיעור המוקלט בקצב שלו ובזמן שמתאים לו, ובשלב התרגול המורה נוכח בכיתה ויכול לסייע לו.

מקורה של שיטה זו הוא בלימודי המתמטיקה, שבה מוקד הלמידה הוא בהנחלת מיומנויות, ולכן העובדה ששלב התרגול עובר להיות במרכז הבמה היא מאד משמעותית, ומשפיעה על מידת ההבנה והשליטה של הלומדים. אולם מה קורה כאשר משתמשים בשיטה זו לטובת למידה של תכנים?

המורה, אתה חי בסרט!

לכאורה זה אמור להצליח לא פחות – במקום לשמוע את ה"חומר" מפי המורה, תלמידים צופים בסרטונים (שהקליט המורה או שהוא מצא ברשת) כהכנה לשיעור, ולאחר מכן בכיתה מנהלים דיונים ברמה גבוהה, מתרגלים יחד שאלות ועוד.

אולם, כפי שניתן לראות במגוון מאמרים המתייחסים לשיטה (לדוגמא כאן), מלבד עניינים טכניים שמקשים על יישום השיטה, הרי שמאמצים רבים מושקעים בפיתוח ואיתור "חומרי למידה" מקצועיים ואטרקטיביים, ודגש פחוּת ניתן על מה שאמור לקרות בכיתה אחר כך. כלומר, השיעור עצמו אינו ממונף לצורך למידה משמעותית והבניית "ידע" על גבי ה"מידע" שהתלמידים כבר פגשו. כתוצאה מכך השיעור הופך למיותר בעיני התלמידים, כי מבחינתם הם כבר "למדו את החומר" (בייחוד לאור העובדה שלא פעם חוזר המורה על מה שהופיע בסרטון לטובת אלו שלא הספיקו/יכלו/טרחו לצפות בו).

אך מעבר לשיקולים הללו, נדמה כי האפקטים של סרטוני הוידאו (והמכשור הנלווה לכך) מטשטשים את העובדה ש"הכיתה ההפוכה" בנויה בדיוק על אותה תפיסת למידה של ההוראה הפרונטאלית – הידע נמצא אצל המורה, תפקידו להעביר אותו לתלמיד הפאסיבי (לחיצה על play לא הופכת תלמיד לאקטיבי!), ולכן הוא "אורז" את זה במנות ממוקדות ומענייניות, ובסוף התהליך התלמיד ייבדק ביכולתו לבצע/לזכור את אשר למד. שוב אנחנו מוצאים את עצמנו במלכודת של "אותה הגברת (פדגוגיה מסורתית) בשינוי אדרת (טכנולוגיה)", המתהדרת בתואר "פדגוגיה חדשנית".

יוצאים לחיפוש עצמי

אם מאד רוצים שתהיה "כיתה הפוכה", כדאי ללכת עוד צעד – הלומדים יאתרו בעצמם את ה"מידע", והמורה ישקיע את עיקר זמנו בפיתוח ה"ידע" במהלך מפגש הלמידה. לאור נגישות המידע היום, ניתן להודיע לתלמידים על נושא השיעור, ולדרוש מהם לאתר בעצמם את המידע הרלוונטי לנושא זה. בפתיחת השיעור ניתן לבצע "יישור קו" באמצעות איסוף וסידור פריטי המידע (ואולי גם בוחן שיעודד אותם לבצע את המשימה…), ולהשקיע את מיטב המחשבה לעיצובן של פעילויות לימודיות למהלך השיעור עצמו, שבאמצעותן יתבצעו תהליכים משמעותיים של בניית ידע – שחזור האירוע ההיסטורי, ניהול דיון משפטי בין שתי עמדות בנוגע לזכויות האזרח, וכדומה.

בפוסט הקודם תוארה התנהלות פדגוגית שמעודדת תלמיד לצאת מבית הספר עם רשימת "שאלות לגוגל", וכאן מוצעת התנהלות פדגוגית שמעודדת תלמיד לבוא לבית הספר עם רשימת "תשובות מגוגל", וכך בית הספר הופך להיות מרכיב מתהליך למידה ממושך ולא מִתְקן שבו מתרחשת פרוצדורה לימודית. אם נגיע למצב שבו תלמיד לא ירשה לעצמו להגיע לכיתה מבלי שאיתר את ה"מידע" הרלוונטי, פשוט מפני שבלי המידע הזה הוא ימצא את עצמו מחוץ להתרחשות הלימודית – אז נדע שהגענו ל"פדגוגיה חדשנית" של ממש.

פורסם בקטגוריה Uncategorized | עם התגים , , , , , , | 20 תגובות

על סקרנות טבעית ואחריות לימודית – מה אפשר ללמוד מ"בית הספר הוירטואלי" לגבי הוראה בכיתה רגילה?

הבטחתי להתייחס ל"כיתה ההפוכה", אך בכוונתי להפר את ההסכם (ואפילו אציג צידוק פדגוגי לכך), ולהקדיש פוסט נוסף ל"בית הספר הוירטואלי" של סוגאטו מיטרה. למרות ההסתייגות שהצגתי בפוסט הקודם, אי אפשר להתעלם מעוצמת הסקרנות הטבעית של הילדים שבאה לידי ביטוי בניסויים השונים שלו. מספיקה שאלה על הלוח או אפילו רק הצבת מחשב בלב קבוצת ילדים, כדי שיתפתח מסע לימודי עם תוצאות מרשימות. למה הסקרנות הזו נדירה יותר במחוזותינו?

יש תולים זאת במצב הסוציו-אקונומי. לטענתם, חברת השפע עמוסת הגירויים שסביבנו, משפיעה לרעה על הסקרנות הטבעית של הילדים. דווקא ילדים שגדלים באיזורים "דלים" יותר מבחינה טכנולוגית, שלא רגילים לומר "משעמם לי" כל פעם שאין משהו אינטראקטיבי בסביבתם, שומרים על אותה רעננות טבעית שמאפשרת להם להתעניין וללמוד דברים חדשים.

אני בהחלט חושב שיש משהו בטענה הזו, אבל להערכתי המוקד אינו בטכנולוגיה אלא בחלוקת התפקידים. ילד בחברה מסודרת גדל בסביבה שבה כמעט בכל רגע נתון יש מבוגר שאחראי עליו. האחריות אינה רק מבחינה בטיחותית, אלא גם מבחינת האחריות "להפעיל" אותו. מרגע כניסתו למסגרת, ובמובן הזה גם מעון הוא מסגרת לכל דבר, יש זמן מתאים לכל דבר, ואחריותו של המבוגר לומד לילד "מה עושים עכשיו?". כשילד אומר "משעמם לי", הוא למעשה אומר "תקראו בבקשה למבוגר הבא שאמור להפעיל אותי, אני לא יודע מה אני אמור לעשות".

הדבר הולך ומתעצם כאשר הילדים מגיעים לבית הספר. מערכת השעות קובעת בדייקנות מיהו המבוגר האחראי וגם מהו הנושא שבו עוסקים בכל רצועת זמן. בעוד שבגן הילדים חלק משמעותי מהזמן מוקדש למשחק בחצר, וילד שמצא חילזון או שיירת נמלים, יכול לגרום לכך שהגננת תקרא בהתפעלות "ילדים, בואו תראו מה יש לי פה", ותקדיש לנושא זמן משמעותי. עם הגיעו לבית הספר לומד הילד ש"לכל זמן ועת" – הלמידה מתבצעת בשיעורים, ההפסקות מיועדות להתרעננות, וחשוב להקפיד על ההפרדה והגבולות בין רצועות הזמן הללו; חלזונות יופיעו רק בשיעור מדעים, ורק בזמן המתאים לכך ע"פ תוכנית הלימודים; לא פעם תלמיד ששואל שאלה על משהו שקרא הבוקר בעיתון או ראה בלוח המודעות של בית הספר, נתפס כמי שמנסה להסיט את נושא השיעור ממסלולו.

"של מי הלמידה הזו?"

ההסכם הכמעט רשמי בין המורה לכיתתו קובע שתפקידו של המורה להציג את הנושא בצורה שתהיה כמה שיותר מובנת וגם כמה שיותר מעניינת, ותפקידם של התלמידים להקשיב יפה ולשתף פעולה ככל הניתן. בנוסף, אחריותו של המורה לתת הנחיות מדויקות: מה בדיוק צריך להעתיק? על אילו שאלות צריך לענות? מה חשוב לזכור ממה שלמדנו בשיעור? בלא מעט כיתות, אחריותו של המורה כוללת גם סיכום בצורה ברורה של מסקנות השיעור, והכתבת הדברים לתלמידים. ההסכם הבלתי כתוב קובע שהמורה לא "מציק" לתלמידים עם שאלות קשות מדי, והתלמידים מצדם דואגים שלפחות כמה נציגים ישמרו על תקשורת ערה עם המורה.

בתמונת מצב שכזו הסקרנות הטבעית לא יכולה לבוא לידי ביטוי. גם אם התלמידים שואלים שאלות בכיתה, הן מוגבלות בדרך כלל רק לחומד הנלמד ("יש שאלות על מה שאמרתי?"), ובכל מקרה תפקידו של המורה הוא לענות. הצעד הראשון שעשה מיטרה הוא להפר את ההסכם. מעבר להצבת המחשב והחיבור לאינטרנט, השינוי האמיתי קרה כאשר הילדים שאלו "מה זה, ומה אמורים לעשות?", ובמקום לקבל הנחיות, המבוגר האחראי אמר להם "אני לא יודע, פשוט תנסו", ואף הסתלק מהמקום בחיוך ממזרי. כאשר הוא הציב לתלמידים דוברי איטלקית שאלה שכתובה באנגלית, הוא עבר על כל כללי הדידקטיקה, אבל ההתעקשות שלו לא לתרגם את הדברים, גרמה לתלמידים למצוא בעצמם את הדרך אל התשובה.

סקרנות אינה מתמצה ביכולת לשאול ולהתעניין, אלא בנכונות לקחת את האחריות על חיפוש התשובות. כל עוד האחריות על תהליך הלמידה היא של המורה (ולא יעזור כמה פעמים נגיד "אני את הבגרות כבר עשיתי"), אין שום סיבה שהתלמידים יקחו אותה על עצמם. במילים אחרות, כדי שתלמידים ילמדו יותר – אנחנו צריכים ללמד פחות.

אגב, מערכת החינוך של סינגפור, שנחשבת אחת המובילות בעולם, פועלת כבר כעשור תחת הכותרת – "Teach Less, learn More", אם כי שם הדגש הוא על העברת מוקד הלמידה מהמידע אל המיומנויות, ולא בהעברת מוקד האחריות הלימודית אל התלמידים

"אני חייב לבדוק מה גוגל אומר על זה"

לפני שרצים לחקות את הסינגפורים, יש צעד משמעותי שניתן לעשות כבר מחר בבוקר – להפר הסכמים! כאשר תלמיד שואל שאלה – המנגנון הטבעי שלנו מתעורר לענות לו את התשובה הכי טובה שעולה בדעתנו (הרי על כך משלמים לנו), אבל מה יקרה אם נחזיר את הכדור אליו – "שאלה מצוינת! עד השיעור הבא תברר את התשובה, ותציג אותה בפני הכיתה?", או אפילו "שלוף רגע את הסמרטפון, ותגיד לנו מהי התוצאה הראשונה בגוגל על השאלה שלך" (בכיתות עם מחשב אינטרנטי ומקרן זה אפילו יותר פשוט). כדי שזה לא יתפרש כ"שאלת קיטבג", חשוב להעצים ולשבח (ואף לצ'פר) תלמידים שחוזרים עם תשובות.

מעבר לכך, לא כל מושג חייבים להסביר. אפשר לציין במהלך השיעור 2-3 מושגים או דמויות שהן קריטיות להבנת הענין (ונכללות בחומר למבחן!), אך אחריותו של התלמיד לברר את משמעותם המדויקת. אפשר להשתמש בזה כשאלת סבב לסיכום שיעור או יום לימודים: "לאור מה שלמדת היום – איזה מושג מעניין אותך לקרוא בויקיפדיה?". אם בכל יום לימודים תלמיד יצא מבית הספר, עם רשימה אישית (לא כשיעורי בית!) של "דברים שאני חייב לבדוק בגוגל", משהו משמעותי באווירה הלימודית יכול להשתנות. ובכלל, אם נפסיק לענות על השאלה – "המורה, האם זה למבחן?", אולי התלמידים יפסיקו לשאול אותה.

וגם לסיכומים והכתבות כדאי למצוא חלופה.

האם כל זה בר ביצוע? אני לא יודע, פשוט תנסו.

פורסם בקטגוריה Uncategorized | עם התגים , , , , , , , , | 14 תגובות

"מורה שיכול להיות מוחלף על ידי מכונה, צריך להיות מוחלף!" – מבט פדגוגי

סוגאטה מיטרה, חתן פרס TED לשנת 2013, הוא אחד הקולות המסקרנים בתחום של פדגוגיה ולמידה מתוקשבת. מיטרה הקים מיזם של למידה מבוססת אינטרנט המיועד לאוכלוסיות באיזורים שאין בהם מערכת חינוך ושהם נחשלים מבחינה טכנולוגית. למי שמתעצל לצפות, אפשר לומר בקצרה שמיטרה מוכיח היטב שכדי ללמוד מידע חדש ומיומנויות חדשות מספיק לאפשר לילדים גישה חופשית למחשב עם חיבור לרשת האינטרנט, גם אם אין להם כל רקע לימודי רלוונטי:

מיטרה (קישור לסרטון המקורי) מערער למעשה על עצם הצורך במערכת חינוך בעולם שבו יש גוגל, וכפי שהוא מצטט את סופר המדע הבדיוני המפורסם ארתור קלארק: "מורה שיכול להיות מוחלף על ידי מכונה – צריך להיות מוחלף". לפני תחילת הניסוי שבו ילדים נדרשו ללמוד בכוחות עצמם טקסטים מסובכים על תפקידו של ה-DNA, טוען מיטרה שהוא קיווה שהניסוי ייכשל, כדי שיתברר שיש חומר לימודים כלשהו שמצריך הוראה ישירה של מורה, אך להפתעתו הוא גילה שגם באתגר הזה תלמידים הצליחו לעמוד.

גם אם מוקדם מדי להספיד את המוסד המפואר שנקרא בית ספר, אני מניח שכל מורה שפוגש את הדברים מתעורר למחשבה מחודשת על העשייה שלו. קשה להישאר אדיש מול תוצאות הניסויים שלו (ולו רק הדוגמא של תוצאות מבחן שהולכות ומשתפרות עם הזמן, למרות שלא נעשית חזרה מסודרת על החומר הנלמד), מול ההתלהבות שלו להגשמת החזון של למידה נגישה לכל ילד (שמתחבר היטב לפרויקט החדש של גוגל – אינטרנט אלחוטי בכל מקום בעולם), ובעיקר מול היכולת שלו לנסח ולהציג את הדברים בפשטות כואבת. במובן מסוים, תפקידו העיקרי של המבוגר ע"פ מיטרה הוא לעודד את התלמיד להמשיך במאמצי הלמידה או לכל הפחות לא להפריע. לשם כך אין ממש צורך בתעודת הוראה או הכשרה מסודרת, כפי שניתן לראות מרעיון "ענן הסבתות" שמיטרה מפעיל (נו, עוד לא צפית בסרטון?).

"למדנו המון, לא הבנו כלום"

ההתנגדות הבסיסית לקו המחשבה הזה מתבססת על הטענה שלבית הספר יש מטרות חינוכיות וחברתיות משמעותיות, ואין לבחון אותו רק באספקט של הקניית ידע. אך מעבר לכך, גם מבחינה פדגוגית, מבט נוסף על הדוגמאות שבסרטון מעלה כי מדובר על משימות של איתור ואחזור מידע, ללא הפעלה משמעותית של חשיבה או יצירתיות. התלמידים נעזרו ב"מחשב המדבר" כדי לשפר את האנגלית שלהם, הצליחו באמצעות "ניסוי וטעייה" להפעיל משחקי מחשב ולשמוע מוזיקה, אך בשום שלב לא נדרשו ליצור משהו חדש באמצעות פריטי המידע שאליהם נחשפו. שלא יובן לא נכון, מדובר בהישג משמעותי ובהחלט מעורר מחשבה, אך לא נראה שאפשר להסתפק ביעדים הללו.

התלמידים דוברי האיטלקית מצאו מיהו פיתגורס למרות שהשאלה הוצגה באנגלית, ומסתבר שהיו יכולים למצוא גם אתר אינטרנט שילמד אותם כיצד לפתור תרגילים באמצעות משפט פיתגורס, אבל ספק גדול אם היו יכולים להבין את משפט פיתגורס או להמציא לו הוכחות חדשות. גם התלמידים ששינו את דמות הגיבור שלהם בעקבות צפייה בסרטוני TED, כך שכעת הם חולמים להיות לאורנרדו דה-וינצ'י, לא יוכלו להתקדם באופן משמעותי לעבר החלום החדש רק באמצעות צפייה בעוד סרטונים. יתרה מזאת, ל"לומדים העצמאיים" שצמחו בניסויים השונים אין שום כלי רלוונטי שיאפשר להם להעריך את המידע שאותו הם צורכים, והם "נשלטים" לגמרי בידי האלגוריתם העומד מאחורי החיפוש של גוגל. במובן זה, צדקה לגמרי הילדה שאמרה למיטרה בסיכום הניסוי "מלבד העובדה ששיכפול לקוי של מולקולת DNA גורם למחלה תורשתית – לא הבנו כלום".

מהפכת המידע, עדיין לא מהפכת הידע

הניסויים של מיטרה מדגישים שוב את הצורך לבחון מחדש את מטרות ההוראה ואת שיטות ההוראה בעידן של מהפכת המידע – כיצד נבחר את המידע שאותו יש ללמד, בעולם שבו כמות המידע היא אינסופית וגדלה כל הזמן? באיזה מובן יש ערך להוראה שיטתית של פריטי מידע מתוך ספר היסטוריה מעובד, בזמן שבו כל תלמיד יכול להגיע אל פריטי מידע אותנטיים באמצעות הטלפון שלו?

אולם בכל מקרה אסור לטעות ולראות בכך את חזות הכל. איתור פריטי מידע וזכירתם אינה מטרה מספקת, במיוחד בעולם שבו ניתן לשאול את גוגל כל דבר (כמה מספרי טלפון אנו מתאמצים לזכור מאז שהפלאפון זוכר אותם במקומנו?). בזכות מהפכת המידע האינפורמציה נגישה יותר מאי-פעם, אולם במה שנוגע ליצירת ידע לא חל שינוי של ממש – למידה בעלת משמעות היא כזו שבה הלומד מעבד את המידע בצורה זו או אחרת לכדי ידע פורה, המשמש אותו בהקשרים מגוונים. "מידע" הוא כמו אוסף שמות בספר טלפונים, "ידע" הוא כמו אוסף שמות בעץ משפחתי, לאחר שהלומד בנה את מערכת הקשרים ביניהם. אגב, אותו עץ משפחתי הוא "מידע" לכל דבר עבור מי שלא יצר אותו, עד שהוא בעצמו יבצע בו תהליך מחודש של עיבוד ויבנה ממנו את ה"ידע" שלו.

נדמה שבדיוק בנקודה זו יש למיטרה תרומה גדולה לעולם הלמידה הקונבנציונאלית, אף שהוא עצמו לא מתייחס לכך  – את משאבי הזמן של תהליך הלמידה המונחה יש לארגן מחדש, ולתת הרבה יותר מקום לעיבוד המידע מאשר לאיתורו, פשוט מפני שאת איתור המידע תלמידים יכולים לעשות בעצמם. העובדה שבניסוי של מיטרה התלמידים זכרו היטב את ה"חומר" שאותו למדו, ואפילו טוב יותר מתלמידים שלמדו זאת בצורה "רגילה", מבהירה שאין מדובר רק בחסכון של זמן הוראה, אלא בדרך יעילה יותר לבצע את פעולות למידה מסוג זה. במילים אחרות, "פעולות למידה שיכולות להיות מוחלפות ע"י מכונה – צריכות להיות מוחלפות", כך שהמורה יתפנה להוביל את הלומדים אל השלבים המתקדמים יותר של הלמידה.

משהו דומה לזה מתרחש במודל של "הכיתה ההפוכה" (לא שמעת על זה? בשביל זה יש גוגל), אולם נדמה שגם כאן נדרשת חשיבה פדגוגית מעמיקה יותר, אבל זה כבר הנושא לפוסט הבא.

פורסם בקטגוריה Uncategorized | עם התגים , , , , , , | 2 תגובות

התלמידים מעתיקים… מאיתנו!

פרסום הסיפור על ההצלחה הגדולה של בית ג'אן זכה לאלפי צפיות, לייקים ותגובות מרגשות. חלק מהקוראים הופתעו מהפער בין הסטיגמה ובין המציאות, רבים אחרים התרשמו מאומץ הלב והחדות של הנהלת בית הספר, אבל מעבר לכל נראה שהסיפור הזה נוגע באחד מהחולאים הקשים של מערכת החינוך – ההעתקות.

אני זוכר כמו היום את מבחן המיון במתמטיקה שנעשה לנו בשבוע הראשון של כיתה ט', עם תחילתה של מסגרת לימודים חדשה. ידענו שהמבחן הזה יקבע באיזו הקבצה נלמד, ויכול להשפיע אחר כך גם על המגמות שאליהן נשתבץ. אני הצלחתי להתמודד עם השאלות, אבל הבחור שלידי התחיל קצת להזיע. כמובן שלא נתתי לו להעתיק, אבל גם לא הפרעתי לו יותר מדי… 

בעיית ההעתקות מהווה צומת משמעותי של שאלות חינוכיות וערכיות יחד עם היבטים פדגוגיים וארגוניים. אם נתעלם לרגע מן ההיבט המוסרי, הרי שכל עוד הישגי מבחנים רשמיים מהווים פקטור משמעותי בהערכת תלמידים, מורים ומוסדות חינוך – התפוצה הנרחבת של ההעתקה, גם בבחינות רשמיות כמו בחינות הבגרות, מציבה סימן שאלה גדול על הנתונים שבאמצעותה המערכת מודדת את עצמה, ושעל פיהם מתקבלים החלטות.

כמובן שזה לא רק בבית ספרנו – רק לפני כשנה פורסמה פרשיה של העתקה מאסיבית באוניברסיטת הרווארד, ומן העדויות המופיעות בתגובות לכתבה אפשר ללמוד שגם במוסדות נחשבים אחרים יש ליקויים בתחום זה. אין ספק שההתפתחות הטכנולוגית קידמה גם את התחום הזה כמה צעדים קדימה.

אם ככה, מדוע הנושא לא זוכה לכותרות ולטיפול משמעותי? מדוע אנו ממשיכים לחגוג ולפרסם נתונים, אם ברור לנו שהתמונה לא ממש מדויקת? מדוע אנשים כל כך מתרגשים מסיפור על בית ספר שבו באמת שומרים על טוהר הבחינות? מה אנחנו רואים במראה שהסיפור הזה מציב לנו?

לצערי אני יודע בוודאות שתלמידי היו מעורבים ישירות בהעתקות בבחינות בגרות, ולא מעטים מהם אף התפארו בכך. העובדה שמדובר בבתי ספר דתיים אינה מוסיפה חן לתמונה, הם העתיקו גם בבחינת הבגרות בהלכה ובתנ"ך, בשאלה שעסקה באיסור העתקה…

אחד הכללים השימושיים שלמדתי מהעולם הפסיכולוגי-ארגוני, הוא לחפש בכל סיטואציה את החלק שלי ולקחת עליו אחריות מלאה, לפני שאני משקיע מאמץ בחיפוש הפתרונות. המחשבה הראשונית שעולה לראש היא – כיצד אנחנו מטפלים בהעתקות? האם מספיק בחומרה? אבל מחשבה זו שוב ניגשת לעולם הפתרונות, ואינה מקדמת באופן משמעותי את הבנת הבעיה. אם ננסח את השאלה בחריפות, אני בעצם מנסה לברר באיזה מובן אני כמורה, ואנחנו כמערכת, מעודדים למעשה העתקות?

"כי מציוּן תצא תורה"– כל אדם שייכנס למערכת הבית ספרית, יבין מיד שהציונים משחקים כאן תפקיד משמעותי. החלטות משמעותיות לגבי תלמידים מתקבלות בדרך כלל באמעות "מבחן מעבר" כזה או אחר;  האירועים שמקבלים מעמד חשוב ויחס מיוחד הם מבחנים ותעודות, שהציון המספרי הוא המרכיב המשמעותי שלהם; ואגב טיפול משמעתי – כיצד יטפלו בתלמיד שהבריז ממבחן, ואיפה זה עומד ביחס לתלמיד שנעדר מפעילות חברתית כלשהי?

העובדה שציונים מקבלים מקום חשוב כל כך בעשייה הבית ספרית מעבירה שדר ברור לתלמידים, שהמטרה האמיתית היא ציונים, ולמטרות חשובות יש נטייה טבעית לקדש את האמצעים. נכון שבכל בית ספר יש לא מעט שדרים, שאף מופיעים על קירות בית הספר, מהם ניתן ללמוד ש"אצלנו חינוך הוא מעל הכל", "הכי חשוב ערכים", ועוד, אבל כפי שכבר אמר אמרסון: “Your actions speak so loudly, that I cannot hear what you say.”

"למי בעצם אכפת?" – במבט מפוכח ניתן לראות שבסיטואציה של בחינות בגרות לאף אחד אין באמת אינטרס למנוע העתקות: התלמידים ודאי מחפשים להשיג עוד נקודות, אבל גם הנהלת בית הספר תשמח שיותר תלמידים יעברו את הבגרות ובכך ישפרו את אחוזי הבגרות של בית הספר, או לכל הפחות יחסכו שעות תגבור לקראת הבגרות החוזרת. גם על הבוחנים החיצוניים שמגיעים לבחינות לא כדאי לבנות, היות ומדובר על עובדי חברת כוח אדם שבעיקר רוצים להתפרנס בכבוד, ולא נעים להם להפריע לתלמידים ולהיתפס כ"מרושעים" (במיוחד שכמבוגרים הם יודעים כמה תעודת הבגרות חשובה בחיים). אגב, כשדברתי פעם עם מורה שבודק בגרויות, הוא סיפר לי שלא פעם הוא  מעדיף לא "לחשוף" העתקות, כי אז זה דורש ממנו להפעיל פרוצדורה שלמה של טפסים וועדות, ואין על כך תגמול נוסף. אז כל אחד מהגורמים "מחליק" קצת, וכולנו יחד מתגלשים במדרון…

"מהימנות?" – כל בוגר קורס "מבוא לססטטיסטיקה" יודע שכלי מדידה צריך לעמוד בשני קריטריונים חשובים: מהימנות (עד כמה התוצאות המתקבלות הן אמינות ויציבות, ואינן מושפעות מהבדלים לא רלוונטיים בין נבדקים?) ותוקף (עד כמה התוצאות המתקבלות אכן בודקות את הפרמטר המבוקש?). למרות ששאלת התוקף חשובה ומשמעותיות, נתעלם ממנה לרגע, ונניח שמבחנים סטנדרטיים אכן בודקים רמת ידע או יכולת אינטלקטואלית. האם מבחני הבגרות הם מהימנים?

כל מי שבחן פעם תלמיד בעל פה – זז עכשיו בחוסר נוחות בכסא שלו. לטובת מי שאינו מצוי בפרטים: תלמידים שעוברים תהליך של אבחון פסיכודידקטי יכולים לקבל אישור להיבחן בתנאים שונים מהמבחן הרגיל. בשפה הרשמית מדובר על "התאמת דרכי היבחנות", בז'רגון הבית ספרי מדובר על "הקלות". ההקלות באות בכמה רמות, מתוספת זמן ואישור להתעלם משגיאות כתיב, ועד הרמה הגבוהה ביותר שבה התלמיד נבחן בעל פה במקום להתבטא בכתב. ומי בוחן את התלמיד? מורה מבית הספר (יכול להיות גם מורה ישיר של התמיד, ואף המחנך שלו, ובתנאי שאינו המורה שהכין את התלמיד לבחינת הבגרות הספציפית), ומי נותן את הציון הרשמי של בחינת הבגרות? המורה! (שכותב את התשובות במחברת הבחינה, ומחברות אלו נדגמות באופן סטטיסטי ע"י בודקים מקצועיים). כלומר, בזמן בחינת בגרות, בחדר אחד יושבים תלמידים ונדרשים לעמוד בלחץ של קריאה, הבנה וכתיבה, ובחדר הסמוך יושב חברם לכיתה ומדבר עם מורה מבית הספר. האם אלו תנאים שווים? האם מורה באמת מסוגל להכשיל תלמיד (שבדרך כלל הוא תלמיד חלש) מבית הספר שלו, או שהוא יעשה כל מאמץ "לחלוב" ממנו את התשובה עד שישיג לפחות ציון עובר?

גם אם נניח שכל מי שמקבל את "התאמות דרכי ההיבחנות" אכן זקוק לכך (כל מי שמגיע מהשטח יודע עד כמה הנחה זו רחוקה מהמציאות…), הרי שבזמן בחינת הבגרות, מתנהל למעשה מעין מפעל העתקה רשמי, כשכל התלמידים יודעים בדיוק איך הענין הזה מתנהל. ומה לגבי ציון המגן (ובשמו הרשמי: "ציון שנתי", רק הפער בין השמות כבר מספיק כדי להבין את התמונה), שמהווה 50% מהציון הסופי? בכמה בתי ספר מצליחים לשמור על קריטריונים ברורים להערכה, ולא נכנעים ללחצים ומניפולציות שמפעילים התלמידים (כולל שינויים ברגעים האחרונים לקראת הבגרות ואף לאחריה…)? במובן מסוים, אם הבחינה עצמה אינה מהימנה – הפגיעה באמינותה אינה פשע גדול כל כך, וכל אחד מוצא לו את הדרך לשפר את הציון שלו.

נראה שהתלמידים אכן מעתיקים, אבל אנחנו כמערכת מהווים עבורם מודל מצוין להעתקה. מי שרוצה לשנות את התמונה, צריך לבחור אחת משתי דרכים: או לבצע שינוי עמוק בתפיסה ובעשייה הבית-ספרית, כך שהציון יחזור להיות אמצעי ולא מטרה, ולאור זאת תעוצבנה מחדש המטרות של מערכת החינוך והדרכים להשיג אותן (כפי שאמר בהקשר זה קן רובינסון: "בבית הספר זה נקרא העתקה, בעולם האמיתי קוראים לזה שיתוף פעולה"). או שלכל הפחות מציבים סטנדרטים מהימנים למטרות ולדרכים כפי שהן מוגדרות כיום, וסיפור בית ג'אן יכול בהחלט להוות השראה. ואולי עדיף פשוט להמשיך את ההצגה הגדולה?

כדי לסיים בנימה אופטימית יותר, ולהכין את התשתית לנושאים הבאים שארצה לדון בהם, אסיים בסיפור שאהוב עלי מאד:

ראש ישיבה מפורסם חיפש שידוך לבתו. כדי לאתר את המועמד הראוי מבחינת ידיעותיו בתורה, הוא גיבש שאלה קשה מאד ויצא לדרך. בכל ישיבה שאליה נכנס הוא הציג את שאלתו, והבטיח "מי שימצא את התשובה הראויה – יזכה לשאת את בתי לאשה". הוא נדד מעירה לעירה, ובכל ישיבה שאליה נכנס התמונה חזרה על עצמה – המולה קמה בבית המדרש, הבחורים ערמו ספרים זה על גב זה, התווכחו בקולי קולות, אך תשובה אין.

פעם אחת, לאחר שיצא מעוד ישיבה גדולה בלי תשובה ובלי חתן, לאחר שכבר עבר את הבית האחרון בעיירה, ראה והנה בחור ישיבה רודף אחרי מרכבתו. הוא עצר מיידית את הסוסים, ופנה אליו: "נו, בחור צעיר, מצאת את התשובה?", "יסלח לי כבוד הרב, אבל שאלתך טורדת את מנוחתי, ואיני מצליח ללמוד שום דבר. לצערי, אין בפי תשובה, ויודע אני שלא אזכה לשאת את בתך, אבל אבקש שהרב לפחות יאמר לי מהי התשובה הנכונה, כדי שאוכל להחכים ולחזור ללימודי".

אתם כבר מנחשים את סוף הסיפור?

פורסם בקטגוריה Uncategorized | עם התגים , , , , | 10 תגובות

הסיפור שמאחורי אחוזי הבגרות בבית ג'אן

לפני שלוש שנים התחלתי את התוכנית להכשרת המנהלים במכללת אורנים. במעגל ישבו 25 אנשים, עם ייצוג מעניין של האוכלוסיות במדינה (חוץ מהחרדית…). במסגרת סבב ההיכרות כל אחד הציג את עצמו וענה על שאלה כללית, אני מניח שזה היה משהו בסגנון "מהו הדבר הכי חשוב להצלחת בית ספר".

מכל הסבב הזה אני זוכר רק תשובה אחת: "טוהר בחינות". תשובה זו היתה מאד חריגה בנוף של "אמון", "למידה", "משפחתיות", ודומיהן. גם מי שאמר אותה בלט בנוף – דרוזי לא צעיר, עם קוקו ארוך: "אני ג'לאל, רכז פדגוגי בתיכון המקיף של בית ג'אן". הבנתי שיש פה איזה סיפור, ובהפסקה ניגשתי אליו, וביקשתי שיסביר לי למה התכוון, והוא הרחיב מעט: "במקום שבו אין טוהר בחינות מוחלט – תלמידים לא באמת לומדים, כי תמיד יש כביש עוקף שיביא אותם לציון המיוחל".

כמובן שהתישבנו לדבר. מתברר שהוא מורה כבר כמה שנים טובות, מחנך שתי כיתות במקביל וגם רכז של שלושה מקצועות, בקיצור משוגע אמיתי. לפני כעשר שנים קבל את התפקיד של רכז פדגוגי. בית הספר היה אז עם כ-50% אחוזי בגרות, נתון מרשים לכל הדעות בהתחשב בממוצע הארצי ובמגזר. עם היכנסו לתפקיד הוא והצוות הכריזו מלחמת חורמה על העתקות בבחינות הבגרות. הוא פסל בעצמו בחינות של תלמידי י"ב במתמטיקה, גרש משגיחי בחינות שנחשדו בסיוע, ואף הקדיש אגף מיוחד לבחינות, שהיה נעול הרמטית לפני בגרויות. ממוצע הבגרות נפל ל-12% (!).

תמונהבישיבה דחופה התכנסו כל ה"מי ומי" מהפיקוח, ודרשו הסברים מהנהלת בית הספר. ג'לאל, כך לפי תיאורו, אמר להם: "רבותי היקרים, כולכם יודעים איך השגנו את אחוזי הבגרות שהיו כאן בשנים האחרונות. אם רצונכם להמשיך את ההצגה – אתם לא צריכים אותי. תנו לי 7 שנים, ואני מביא את בית הספר הזה ל-80% בגרות". אמר ועשה.

לא משנה באיזה נושא עסקנו בתוכנית להכשרת מנהלים, הוא תמיד הביא דוגמאות מפרויקט חייו – כיתות הסטארט. בקצרה, מדובר על פרויקט שזוכה לתמיכת קרן רשי, שאליו מתקבלים רק תלמידים שבסוף כיתה ט' יש להם לפחות 7 ציוני נכשל בתעודה. התלמידים זוכים למעטפת של שעות סיוע ותגבורים מיוחדים, כולל פעילויות להגברת המוטביציה והדימוי העצמי, וכבר במהלך כיתה י' עושים 15 יחידות בגרות, כולל 3 יחידות בגרות במתמטיקה, ויחידות במגמת חשמל ואלקטרוניקה. לפרויקט יש גם השלכות שליליות – יותר ויותר תלמידים מתאמצים לאסוף ציונים שלילים בכיתה ט', כדי שיזכו להתקבל לכיתת הסטארט…

ג'לאל הוא איש של נתונים. בתיק הוא מחזיק תמיד גרף של אחוזי בגרות – "אתה רואה את התוכנית, בתוך שנתיים אנחנו על 100%". אמר ועשה. בית הספר עמד בשנת תשע"ג על 100% בגרות. לא מאמינים?  אתם מוזמנים לראות את הדיווח באתר של קרן רשי. למעשה הסיבה שבית ג'אן ממוקמת "רק" במקום השלישי בנתוני הבגרות הארציים, היא בגלל שחלק מתלמידי הישוב אינם לומדים במקיף המקומי, אלא בבתי ספר אחרים.

ואם כבר הזכרנו נתונים, אז אוסיף ואספר שכאשר ביקרתי את ג'לאל בבית הספר הוא הוציא לי דו"ח של ציוני המגן וציוני הבגרות של תלמידי כיתות סטארט. כידוע, מדובר בנתונים רשמיים שאי אפשר לבצע בהם מניפולציה. עברתי על הנתונים וראיתי שבאופן שיטתי ציון המגן נמוך יותר מציון הבגרות. "ברגע האמת המורים שלי קבלו רגליים קרות, ונתנו לתלמידים ציונים נמוכים יותר מהציון השנתי. הם פחדו שהתלמידים יפשלו בבחינה האמיתית, היום הם מצטערים על זה".

ועוד נתון אחד משמעותי שיבהיר את התמונה – בבית ג'אן אין אף תלמיד עם זכאות גבוהה להתאמות בבחינות הבגרות. כל התלמידים ניגשים לבחינת הבגרות הסטנדרטית, ללא מבחנים בעל פה או מבחנים מותאמים. אני מניח שבשוהם ובכוכב יאיר המצב שונה. למעשה, נושא ההתאמות בבגרויות (המכונה בחדרי המורים "תעודת הביטוח של אחוזי הבגרות") הוא חלק מההסבר למתאם הגבוה שבין רמה סוציו-אקונומית ובין אחוזי בגרות, אך זה כבר נושא לדיון אחר.

בכל אופן, הגאווה הגדולה של ג'לאל אינה על אחוזי הבגרות, מבחינתו בחינות הבגרות הן רק האמצעי להוכיח לתלמידים ולצוות ש"כל אחד יכול" אינה רק סיסמא על הקיר. הגאווה האמיתית שלו היא על אחוז האקדמאים בישוב, נתון שהשתנה בצורה דרסטית בשנים האחרונות, ויוצר אדוות נוספות של התפתחויות חיוביות בחברה המקומית. בעוד שבעבר בוגרי בית הספר השתלבו בעיקר בשוק העבודה המקומי ובעסקים המשפחתיים, כיום יש יותר ויותר סטודנטים למשפטים, הנדסה ואף רפואה. חלק מהסטודנטים הללו חוזרים ומשתלבים כעוזרי הוראה בפרויקט ליווי התלמידים, ומהווים מודל לחיקוי עבור התלמידים הצעירים.

לפני שנה שכנעתי את הנהלת בית הספר שלי לבקר בבית ג'אן במסגרת יום ההיערכות. הביקור היה מרתק, ובמהלכו פגשנו את אנשי הצוות שליוו את הפרויקט, שמענו את ג'לאל וגם את מנהל בית הספר. כל אנשי הצוות מבית הספר שלי יצאו נפעמים מהערכיות החד-משמעית של הנהלת בית הספר, מההתגייסות של אנשי הצוות לטובת הצלחת התלמידים, וכן, גם מהתוצאות המדהימות.

אני מרשה לעצמי להזמין, בשם ג'לאל ושאר אנשי הצוות של מקיף בית ג'אן, את כל המצקצקים והמטקבקים, שמיהרו למצוא הסבר מניח את הדעת לכך שבית ג'אן עלתה לכותרות, לביקור בבית הספר ולראות את הפלא מקרוב. הקפה על חשבון הבית

פורסם בקטגוריה Uncategorized | עם התגים , , , | 22 תגובות

מה שלא הולך בכח…

לפני שנתיים הייתי אחראי על מסלול לימודים בתוך כפר חסידים, ונתבקשתי לשאת דברים בפתיחת השנה. בחרתי לפתוח עם סיפור נורא מתוך ספרו של הרב חיים סבתו – "בואי הרוח" (מסורה לעם, 2008, עמ' 156), שבו נחשף סודו הגדול של גיבור הסיפור: 

"סתיו תרע"ה (1915). אכן, רעה. בשדה הקרב הייתי. למלחמה חסרת-תכלית לחמתי. להתקפה יצאנו עם השחר השחור, מתנפלים בתעלה על החיילים שמולנו. קפצתי ממקומי, ובשאגה אדירה, כמו שלמדנו באימונים, תקעתי בחייל שממולי את הכידון הארור. עשרות פעמים, ואולי מאות, תירגלנו התקפה עם שחר בכידונים לשמע שאגות הסמל, טיבור. תקענו כידונים בשקי-חול תלויים. קפצנו וצעקנו… ואני, לוחם טוב הייתי, אבוי לי. לוחם מצטיין, אויה לי. הכידון שלי פילח את ליבו של החייל שמולי בעלות השחר השחור.
החייל שמט את חרבו, נפל למרגלותי וצווח באימה: שמע ישראל ה' א-לוהינו ה' אחד! אוי, זעק בנופלו, אוי לשבעת ילדי, אבוי למשפחתי.
בהלה אחזה בי. רעדתי כולי. מה עוללתי? מה עוללתי! טוב היה לי למות. טוב מותי מחיי. הבטתי בו מתפתל מכאב. ואז צעקתי: אחי המתוק, מחל לי, לא ידעתי שאתה יהודי. מחל לי, אנא מחל לי. אנא אמור שאתה מוחל לי. שפתיו לחשו. הטיתי אוזני לשפתיו. בכיתי. גם הוא בכה. אדמה נפלה על שנינו. אדמה חומה רטובה. נפלתי על צוואריו ועל ליבו. כוסיתי דם. שמעתי קול בכי: מחלתי לך אחי, אחי אתה, חיל אתה, לא ידעת, לא ידעת. אנא מלא את בקשתי האחרונה ואמחול לך. קבור אותי כדת וכדין ישראל".

מה לסיפור הזה ולמערכת החינוך?

לא פעם, אמרתי לתלמידים, אני מרגיש שאנחנו עומדים משני צידי המתרס, ומוצאים את עצמנו נלחמים זה בזה, משקיעים המון אנרגיה במאבקים של מורה מול תלמיד. רגע לפני שהכידונים נשלפים (הפרעות, הברזות וכנגדם בחני פתע וירידה בציון), אני רוצה שנזכור שיש לנו מטרה משותפת – להתקדם ולהתפתח. בכל נקודת עימות שנגיע אליה, ננסה להיזכר בסיפור הנורא הזה, לפני שיהיה מאוחר מדי.

נאום הפתיחה הזה מבטא תחושה כואבת שמלווה אותי. מערכת החינוך פועלת באמצעות כח, יותר מדי כח. אני זוכר לא מעט ישיבות צוות, שבהן יש תחושה של "הכנה לקרב", כולל איסוף מודיעין מקדים, ניתוח יחסי הכוחות, והיערכות לתרחישים שונים. מעבר לאירועי קצה, לא מעט שיעורים רגילים הם אוסף מלחמות קטנות, ויעיד על כך פרצופו של המורה ואנחת הרווחה שלו כאשר הוא נכנס לחדר המורים אחרי שיעור. תחושת הקרב אינה נגמרת בכיתה, אלא גם מבצבצת בחדר המורים ובחדר המנהל. בעבודה עם מנהלים, אני מבקש מהם לחפש חלופות למילים "לאלץ", "להכריח", ואפילו "לגרום", בוודאי כאשר הם מתייחסים למורים שלהם. וכמובן שגם המנהל נמצא לא פעם בכוננות קרב מול הגורמים שמעליו, ש"מנחיתים" עליו הנחיות חדשות לבקרים.

האם יש אלטרנטיבה?

זה נכון שבכל מערכת היררכית יש ממד כוחני, אבל בחינוך הכוחניות מנוגדת למהות העשייה. קשה מאד לצמוח, להסתקרן, לחשוב, להיות יצירתי, לשאול שאלות טובות, כאשר יש תחושות כאלו באוויר. יתרה מזאת, מסתבר שהחוק השלישי של ניוטון עובד גם במערכת החינוך, וכל כח שמופעל בתוך המערכת כלפי אחד הגורמים שבה (הנהלה/מורים/תלמידים/הורים), יוצר מיידית כח זהה בעצמתו ומנוגד בכיוונו, כלפי אלו שהפעילו את הכח. יש דלק אחר שיכול להניע את המערכת – חדוות למידה. גם אם הוא קשה להשגה, שווה את המאמץ.

בהמשך לדיון שהתעורר סביב "שאלת מיליון הדולר של מערכת החינוך", אני חושב שזה אחד מהכיוונים לתשובה: במעבר למסגרות לימוד כמו ישיבות ומכינות, נפגש בוגר מערכת החינוך עם מסגרת לימודית שאינה בנויה על כח אלא על הרצון הפשוט ללמוד, וזה מביא איתו משב רוח מרענן ומפתיע. בחלק גדול מהמוסדות הללו הדרישות לא פחות גבוהות מאשר בבתי הספר, ובכל זאת יש מוסכמה ברורה באוויר שאנחנו פה בשביל להתפתח, וזה יותר חזק מהכל. נדמה לי שבמערכת החינוך הרגילה האיזון הזה הופר.

אולי זה גם מה שקורה במעבר הלא פשוט מהגן אל בית הספר. הילדים הרגישים שמים לב שמשהו באוויר השתנה. גם בגן הם היו רגילים לזה שיש זמנים מסוימים לכל אחת מהפעילויות, אבל הצלצול (גם אם הוא נעשה באמצעות מנגינה מרגיעה) מביא איתו איזו תחושת לחץ ודחף – "עכשיו צריך מיד להפסיק הכל, ומהר להיות במקום הנכון". אפשר להבין את הבהלה שלהם.

איך מתקדמים מכאן?

אין נוסחאות קסם ואין תשובה אחת ברורה. חשובה קודם כל נקודת המבט והזהירות. בסיטואציה שבה אנחנו מרגישים ניצנים של כוחניות, לעצור ולשאול את עצמנו – איך בעצם הגענו לכאן. לא להישאב אל השיח אלא ליצור אותו. להיות מודעים לשפה שלנו, בעיקר זו הלא-מילולית. להגדיל את המרחבים שבהם יש תחושה אחרת באוויר, לפתוח את החלונות, להסיט את הוילונות, לתת לרוח החיה לנשוב. לו יהי.

פורסם בקטגוריה Uncategorized | עם התגים , , , , | 3 תגובות